April 23, 2024

Ô tô nhập khẩu về Việt Nam tăng chóng mặt, Thái Lan là thị trường lớn nhất

Cụ thể, lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong tháng 02/2022 đạt 9.152 chiếc, tương ứng trị giá đạt 212 triệu USD. Trong khi đó, ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu được Tổng cục Hải quan ghi nhận trong tháng trước đạt 4.524 chiếc với trị giá đạt 127 triệu USD.

Trong tháng 02 năm 2022, ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 4 thị trường chính là từ Thái Lan với 4.688 chiếc; từ Indonesia với 2.592 chiếc; từ Trung Quốc với 1.033 chiếc và từ Hoa Kỳ với 415 chiếc. Số xe nhập khẩu từ 4 thị trường này đạt 8.728 chiếc, chiếm tới 95% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam.

Bảng: Thông tin sơ bộ ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký nhập khẩu với cơ quan Hải quan trong tháng 02 năm 2022:

Ô tô nhập khẩu về Việt Nam tăng chóng mặt, Thái Lan là thị trường lớn nhất - Ảnh 1.

(Ghi chú:* Tỷ trọng là tỷ trọng nhập khẩu từng loại ô tô trong tổng số ô tô nguyên chiếc các loại).

Xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống: trong tháng 02/2022, có 8.046 chiếc được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam với trị giá đạt 159,5 triệu USD, chiếm 87,9% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu. Với kết quả này, số xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam trong tháng đã tăng mạnh 100,7% (tương đương tới 4.038 chiếc) so với tháng trước.

Trong đó, số xe được đăng ký tờ khai nhập khẩu chủ yếu ở khu vực  cửa khẩu, cảng thành phố Hải Phòng với 4.422 chiếc, tăng 106% và thành phố Hồ Chí Minh với 3.610 chiếc, tăng 95% so với tháng trước.

Xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống được đăng ký nhập khẩu trong tháng 02/2022 chủ yếu là xe xuất xứ từ thị trường Thái Lan với 4.616 chiếc, tăng 86%; từ Inđônêxia với 2.592 chiếc, gấp 5 lần so với tháng trước.

Xe ô tô trên 9 chỗ ngồi: trong tháng 02/2022, Việt Nam chỉ làm thủ tục nhập khẩu 12 chiếc xe ô tô trên 9 chỗ ngồi, giảm 46,9% so với tháng trước.

Xe ô tô vận tải: lượng xe ô tô tải làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào nước ta trong tháng 02/2022 là 304 chiếc, với trị giá đạt 18,9 triệu USD; tăng 16,9% về lượng và tăng 61,9% về trị giá so với tháng trước.

Trong đó, có 211 chiếc xe có xuất xứ từ Trung Quốc, tăng 37,9% và có 70 chiếc xuất xứ từ Thái Lan, giảm 33,3% so với tháng trước.

Xe ô tô vận tải được đăng ký tờ khai nhập khẩu trong tháng 02/2022 chủ yếu tại khu vực cửa khẩu thành phố Lạng Sơn với 211 chiếc, tăng 56,3%; thành phố Hải Phòng với 49 chiếc, tăng 44,1% và thành phố Hồ Chí Minh với 36 chiếc, giảm 59,6% và so với tháng trước.

Xe ô tô loại khác (xe ô tô chuyên dụng): trong tháng 02/2022, các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu 790 chiếc xe chuyên dụng với trị giá khai báo 33,7 triệu USD, tăng mạnh tới 223,8% về lượng và tăng 110,2% về trị giá so với tháng trước. Trong đó, có tới 774 chiếc xuất xứ từ Trung Quốc, gấp 4 lần so với tháng trước và chiếm tỷ trọng 98% tổng số xe loại này nhập khẩu về Việt Nam.

Xe ô tô loại khác được đăng ký tờ khai nhập khẩu trong tháng 02/2022 chủ yếu tại khu vực cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn với 769 chiếc, gấp 4 lần so với tháng trước.

Tính chung lũy kế 2 tháng năm 2022, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu về Việt Nam là 13.690 chiếc, giảm 25,2% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống là 12.075 chiếc, giảm 0,7%; ô tô vận tải là 569 chiếc, giảm 87,9%.

Ô tô nhập khẩu về Việt Nam tăng chóng mặt, Thái Lan là thị trường lớn nhất - Ảnh 2.

Biểu đồ: Lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong 02 tháng năm 2021 và 02 tháng năm 2022 (Đơn vị: Chiếc)

Linh kiện & phụ tùng ô tô: cũng theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 02/2022 đạt gần 390 triệu USD linh kiện & phụ tùng ô tô các loại được các doanh nghiệp nhập khẩu vào nước ta, trong khi đó con số này của tháng trước là 395 triệu USD. Như vậy, linh kiện & phụ tùng ô tô các loại được nhập về Việt Nam trong tháng này đã giảm nhẹ 1,3% so với tháng trước.

Các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng qua có xuất xứ rất đa dạng, chủ yếu từ Hàn Quốc với 117 triệu USD, từ Trung Quốc với 78 triệu USD, từ Thái Lan với 73 triệu USD, từ Nhật Bản với 63 triệu USD, từ Ấn Độ với 22 triệu USD. Tính chung, linh kiện và phụ tùng ô tô nhập khẩu từ 5 thị trường, nước xuất xứ này đạt 354 triệu USD, chiếm tỷ trọng 91% trong tổng trị giá nhập khẩu linh kiện & phụ tùng ô tô của cả nước trong tháng qua.

Tính chung lũy kế trong 2 tháng năm 2022, trị giá nhập khẩu nhóm hàng linh kiện & phụ tùng ô tô đạt 787 triệu USD, tăng 7,6% tương ứng tăng 55,6 triệu USD so với cùng kỳ năm trước.

Ô tô – Xe máy | Tổng hợp tin tức Ô tô Xe máy mới nhất

close(x)
close(x)