August 2, 2022

Từ 15/6, sẽ có thay đổi đáng chú ý về học bằng lái xe ô tô

Từ 15/6, sẽ có thay đổi đáng chú ý về học bằng lái xe ô tô - Ảnh 1.

Tăng thời gian học thực hành lái xe ô tô trên đường Thông tư 04/2022/TT-BGTVT (có hiệu lực từ ngày 15/6/2022) đã điều chỉnh lại thời gian học thực hành lái xe trong chương trình đào tạo lái xe ôtô đối với hạng B1, B2 và C như sau: Tăng thời gian học thực hành lái […]

Thay đổi về hồ sơ đổi giấy phép lái xe từ 15/6 mà người dân cần biết

Hồ sơ đề nghị đổi giấy phép lái xe thay đổi từ 15.6 - Ảnh 1.

Thông tư 04/2022/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, trong đó sửa đổi hồ sơ đề nghị đổi giấy phép lái xe từ ngày 15/6/2022. Theo đó, từ ngày 15/6/2022, hồ sơ đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp gồm: […]